ჩვენს შესახებ

დიაგნოსტიკური აღჭურვილობა

უკვე 12 წელია რაც ჩვენი ჯგუფი უზრუნველყოფს ავტოსერვისებს და დიაგნოსტიკოსებს სხვადასხვა სახის მძიმე თუ ნაკლებად მძიმე სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დიაგნოსტიკურ სკანერებს,კომპიუტერებს,ადაპტერებს, პროგრამებს და დანადგარებს საუკეთესო საგარანტიო პირობებით და ოპტიმალური ფასებით .ჩვენი მიდგომები აღჭურვილობის შერჩევისას ინდივიდუალურია გამომდინარე დიაგნოსტიკოსის ცოდნის და გამოცდილების შესაბამისად .აგრეთვე დამწყები დიაგნოსტიკოსისათვის ხელშეწყობა სპეციალიზაციის დახვეწაში .ჩვენს ირგვლივ გაერთიანებულია საქართველოს ევროპის ,რუსეთის ჩინეთის საუკეთესო სპეციალისტები რომელთა ურთიერთ ცოდნა-გამოცდილების გაცლის საფუძველზე გავცემთ რჩევებს და ვიღებთ ერთობლივად გადაწყევტილებებს ამა თუ იმ საკითხის გადაწყვეტისას .ჩვენთან მხოლოდ აპარატურის შეძენა არ ხდება . თქვენ გაერთიანდებით იმ დიდ ჯგუფში რომელშიც გაერთიანებულია უამრავი სპეციალისტი და ექსპერტი . ჩვენთან იღებთ ყველანაირ ინფორმაციას და საჭირო პროგრამებს . ზედმეტი გადასახადების გარეშე,.