ავტოტექნიკური ექსპერტიზა

ავტოტექნიკური ექსპერტიზა

ავტოტექნიკური ექსპერტიზა

2000  GEL

საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მექანიზმის განსაზღვრა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევამდე სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის პარამეტრების განსაზღვრა სატრანსპორტო საშუალების დეტალებისა და კვანძების კვლევა, ტექნიკური მდგომარეობის დადგენა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის მონაწილეთა ქმედების საგზაო მოძრაობის წესებთან შესაბამისობის განსაზღვრა საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან აცილების შესაძლებლობის დადგენა და სხვა